Ko je napisao?
Priloga: 5
korisničko ime prilozi
DINIC 3
Vumi 2