Ko je napisao?
Priloga: 21
korisničko ime prilozi
Hamburg HH 19
Vumi 2