Prikazati pojedinačan prilog
  #3  
Staro 31.03.2007, 21:56
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Carigradski bedemi


Karta Carigrada sa označenim bedemima


Carigradski bedemi predstavljaju jedan od najmonumentalnijih i najboljih primera fortifikacione arhitekture na svetu. Smatra se da su praktično neosvojivi u slučaju kada u gradu ima dovoljno branilaca da ih opsluže, a tokom svoje milenijumske uloge u zaštiti Carigrada poklekli su samo dva puta:
 • pred krstašima IV krstaškog pohoda tokom 1203. odnosno 1204.godine(vidi:Pad Carigrada (1204))
 • i, konačno,pred Turcima koji su 1453.godine zauzeli grad i uništili Vizantijsko carstvo. (vidi: Pad Carigrada (1453))
Zbog njihovog značaja UNESKO je kopneni deo bedema uvrstio na svoju listu svetske baštine 1980.godine.//
Delovi Carigradskih bedema

Carigradske bedeme formira 5 zasebnih celina:
 1. Bedem Akropolja - Bedemi antičkog Vizantiona
 2. Unutrašnji bedem - Konstantinov bedem
 3. Morski bedem
 4. Kopneni bedemi - Dvostruki bedemi Teodosija II i Vlahernski bedem
 5. Bedemi gradskih četvrti - Bedemi koji su opasivali gradska naselja:Fanar,Petrio n i Psamatiju
 • Bedemi Pere - Bedemi koji su opasivali Peru(Galatu) koja se nalazila na drugoj obali Zlatnog roga.
 • Dugi bedem Trakije - Anastasijev bedem koji je Anastasije I podigao na udaljenosti od oko 65km od grada i koji su se prostirali od Crnog do Mramornog mora u dužini od oko 50km.
Materijali korišćeni u gradnji Carigradskih bedema

Kapija(Deuterou ili Beogradska) na Teodosijevim bedemima


Za izgradnju bedema korišćena je kombinacija kamenih blokova sa ciglama,dok je kao vezivo korišćen krečni malter.Pored toga,dosta često je u gradnji korišćen mermer koji je uziman sa ruševina iz doba antike kojih je bilo po gradu ili iz kamenoloma sa obala Mramornog mora koji su njime,očigledno,bili bogati.
Kameni blokovi su rađeni od tercijarnog krečnjaka vađenog u kamenolomima,koji su se nalazili oko 5km zapadno od Zlatne kapije.Cigle su pečene u blizini grada,iako do danas nisu pronađeni ostaci ciglana iz doba Vizantije.Dužina cigala je varirala od 30cm do 36cm sa oko 6cm u širinu.Na njima se ponekad moglo videti ime njihovog ktitora,proizvođača ili trenutnog cara.Malter je pravljen mešanjem kreča sa komadićima ili prašinom nastalim od cigala.Sam malter je nakon sušenja,postajao je veoma tvrd.
Sam zid je građen od spoljašnjeg i unutrašnjeg dela.Sa spoljnih strana se nalazi deset redova materijala:
 • 9 redova kamenih blokova
 • 1 red u kome se nalazi 5 redova cigala.
Unutrašnjost zida je ispunjena delovima cigala i kamenih blokova povezanih
prikačene grafike
Tip dokumenta: jpg 573px-Konstantinopel_shepherd.jpg (79,1 KB, 1x prikazano)
Tip dokumenta: jpg 800px-Car_bed_kap_deu1.jpg (90,9 KB, 0x prikazano)

Promijenjeno od rammstein (01.04.2007 u 22:48 sati)
odgoovorite sa citatom