TEMA: Viminacijum
Prikazati pojedinačan prilog
  #15  
Staro 07.01.2007, 01:47
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
MEMORIJA

U okviru lokaliteta prezentovane su tri memorije na dve lokacije. U pokrivenom objektu prezentovane su dve. Memorija označena kao G-4816 je jedan od najreprezentativniji h objekata te vrste na nekropolama Viminacijuma. Radi se o krstoobraznoj memoriji sa 11 grobnih mesta. Orijentisana je sever – jug sa devijacijom od 35 sepeni severnim delom ka zapadu. Ulaz u memoriju je sa južne strane. Gradjena je od opeke vezane krečnim malterom. Ulazilo se kroz ulaz dužine 5 m od čega su samo stepenice u dužini 3,70 m. Ovim vrlo strmim stepenicama silazilo se na dubinu od oko 3 m na kojoj se nalazio pod objekta. Pretpostavljena niveleta prvog stepenika bi odgovarala niveleti temena krstastog svoda nad centralnim prostorom. Širina ulaza je 0,95 m. Očuvana su samo poslednja dva stepenika dok su ostali uništeni radom mehanizacije. Centralni prostor je kvadratnog oblika. Zidovi su bili omalterisani krečnim malterom sa primesama tucane opeke. Malter je fresko oslikan. Očuvani su mestimično tragovi zelene boje, dok ivice grobnih pregrada prati crvena bordura. Pod memorije pokriva sloj maltera koji je i vezivao leptiraste podne pločice koje su danas očuvane samo u centralnom delu. Na opekama stepenica i podnim pločicama uočavaju se izlizane ivice od stalnog korišćenja – odnosno hodanja tokom dužeg perioda prilikom poseta preminulim članovima porodice.

Na severu, istoku i zapadu nalaze se po jedna pravougaona konha sa tri grobne pregrade. Ulazna konha na južnoj strani ima po dve grobne pregrade levo i desno od ulaza. Sve grobne pregrade bile su zasvedene. Svi grobovi su opljačkani i uništeni.

Na 1,5 m od jugoistočnog ugla memorije G 4816 locirana je druga memorija G-4815 sa devet grobnih mesta. Ona je orijentisana u pravcu sever – jug sa devijacijom 36 stepeni severnim delom ka zapadu. Ovaj objekat je u većoj meri oštećen pljačkom i vadjenjem gradjevinskog materijala. Memorija je gradjena od opeke vezane krečnim malterom. Zidovi su omalterisani iznutra i na njima se uočavaju tragovi crvene, zelene i plave boje. Posmrtni ostaci pokojnika nisu nadjeni sem pojednih sitnih fragmenata dislociranih kostiju. Memorije su konzervirane i prezentovane u okviru objekta u krugu termoelektrane Kostolac B.

MEMORIJA SA SARKOFAZIMA

Prilikom arheoloških iskopavanja 1985. godine otkrivena je grobnica sa sarkofazima. Objekat je konzerviran i pristupačan posetiocima u okviru termoelektrane Kostolac. Grobnica je pravougaone osnove, orijentisana u pravcu zapad – istok, sa ulazom na zapadu. Sagradjena je od opeka vezanih krečnim malterom. Svi zidovi sem zapadnog su počupani prilikom pljački. Grobnica je bila pokrivena poluobličastim svodom i oslikana. Oslikavanje je izvršeno crvenom, crnom, plavom, zelenom, oker i belom bojom. Predstavljeni su geometrijski i floralni motivi. U grobnici je izvršeno pet sahrana. Tri pokojnika su položeni u kamene sarkofage, jedan u olovni, a jedan pokojnik je slobodno ukopan. Sarkofazi su reljefno dekorisani i predstavljaju prava umetnička dela. Svi grobovi su opljačkani a tom prilikom su u znatnoj meri oštećeni i sarkofazi . Na osnovu odnosa izmedju grobova ustanovljen je redosled sahranjivanja i izgradnje grobnice. Prvo je izvršena sahrana u olovnom sarkofagu, zatim slede sahrane u dva kamena sarkofaga. Usledilo je zidanje i patosanje grobnice, potom sahrana u kamenom sarkofagu i na kraju sahrana izvedena ukopavanjem u jednostavnu, zemljanu raku.
prikačene grafike
Tip dokumenta: jpg 36.jpg (27,8 KB, 9x prikazano)
Tip dokumenta: jpg 37.jpg (32,7 KB, 7x prikazano)
Tip dokumenta: jpg 38.jpg (33,8 KB, 5x prikazano)
Tip dokumenta: jpg 39.jpg (37,0 KB, 10x prikazano)
Tip dokumenta: jpg 40.jpg (30,4 KB, 10x prikazano)
odgoovorite sa citatom