TEMA: Antika
Prikazati pojedinačan prilog
  #5  
Staro 09.10.2005, 23:44
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Šlem
VMB.inv.br. 16717
Cuprija, loklaitet "Kasarna"
Duž. 24 cm, visina 22cm, duž.vratobr. 12 cm
Šlem iskopan u Cupriji, raden od gvozdenog lima, jednostavnog oblika. Kalota šlema je komponovana od dve polovine spojene nizom limenih eksera. Na vratobranu je istaknut otvor za lofos. Kompletna ivica šlema je uokvirena blago zaobljenim ojacanjem. Na prednjoj strani sacuvan je cetvrtasti otvor. Šlem je, verovatno, pripada rimskom legionaru. Gvozdeni lim, livenje-kovanje.
II-III vek nove ere. Literatura : D.Piletic, Rekonstrukcija naoružanja rimskog ratnioka, VVM JNA 8-9, Beograd 1963.
Mač -Gladijus
VMB.inv.br. 16072
Dubravica, bagerovanje Dunava, poklon Duž. 68 cm, duž.seciva 55cm, šir.sec. 22cm
Mač je naden zajedno sa kanijom cije su drvene korice bile ojacane oplatom od gvozdenog lima ciji je vrh ukrašen biljnim ornamentom izradenom u tehnici opus interrasile.Ukrasni delovi okova kanije izradeni su od bakarne legure. Poseban znacaj ovom nalazu daje natpis, koji je plitko urezan, oštrim predmetom na oplati od gvozdenog lima, u delu bliže ustima kanije. Tekst je urezan u dva reda : ANIVALVC L A IIII U gornjem redu natpisa na macu je komgomen vojnika kome je mac pripadao - Anivalus, odnosno Hanibal. U donjem delu je oznacena vojna jedinica u kojoj je služio vlasnik maca: l(evis) a(rmatura) (legionis) IIII(Scythica). Natpis sa kanijeukazuje i na to da je vojnik pripadao specijalnoj jedinici lake pešadije.koja je obavljala poslove pogranicne milicije na ovom delu Dunavskog limesa.
I-II vek nove ere.
Literatura : M.Vujovic, Gladii, Vestigatio Vetvstatis, Beograd, 2001.

Ritopek (Castra Trikornia), rekognosciranja. Duž. 4 cm, šir. 1,3 cm
Strelica sa trouglim vrhom, pljosnata sa rebrom po sredini. Trn ravan, tup. Livenje. II-III vek nove ere. D.Piletic, Fortifikacije i oružje rimske provincije Gornja Mezija, doktorska disertacija, arhiva VMB. Neobjavljeno.
Koplje
VMB.inv.br. 15931
Smederevo, lokalitet Mihajlovac,
Duž. 16 cm, šir. 3 cm Koplje listolikog oblika s proširenim i presecenim tulcem pri dnu. Livenje.
II-III vek nove ere.
D.Piletic, Fortifikacije i oružje rimske provincije Gornja Mezija, doktorska disertacija, arhiva VMB.
Neobjavljeno.
Koplje
VMB.inv.br. 16826
Nepoznato nalazište.
Duž. 36,1 cm, šir. 3,5 cm Koplje listolikog oblika oštecenog vrha i ivica lista. Livenje. II-III vek nove ere.
Neobjavljeno.


Koplje
VMB.inv.br. 16824 Nepoznato nalazište. Duž. 22,4 cm, šir. 4 cm Koplje listolikog oblika sa naglašenim rebrom po sredini. Nedostaje tulac. Livenje.
III vek nove ere.
Neobjavljeno.
Koplje - pilum
VMB.inv.br. 28850 Orešac, poklon.
Duž. 18,8 cm, šir. 2,9 cm Kratko rimsko bacacko koplje. Na bodilu se uocava slabo naglašeno srednje rebro. Livenje.
III vek nove ere.
Neobjavljeno.
Koštani ukrasni predmet
VMB.inv.br. 22944
Precnik 3 cm Cuprija-Horreum Margi, iskopavanja. Koštana oplata kružnog oblika sa nareckanim krajevima dok je središte ukrašeno ornamentom u vidu višelaticnog cveta.
III-IV vek nove ere.
Neobjavljeno.
Privezak
VMB.inv.br. 22943
Dimenzije 3,5h 2,4 cm Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja. Bronzani privezak oblika ravnokrakog trougla. Jedna od strana je neukrašena dok se na drugoj nalazi urezan geometrijski ornament. Izraden je tehnikom livenja.
IV vek nove ere.
Literatura : S.Popovic, Anticki pokretni nalazi sa lokaliteta Horreum Margi-Cuprija, VVM. br.32, Beograd 1989. o
Prsten
VMB.inv.br. 22936
Precnik 2,4 cm Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja.
Bronzani stilus, sekundarno iskorišcen kao prsten tako što je kružno uvijen. Jedan od krajeva koji je zaravnjen, ukrašen je "okicama" i urezanim linijama. Izraden je tehnikom livenja. IV-V vek nove ere. Literatura : S.Popovic, Anticki pokretni nalazi sa lokaliteta Horreum Margi-Cuprija, VVM. br.32, Beograd 1989.
Prsten
VMB.inv.br. 22942
Precnik 1,8 - 2 cm Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja.
Srebrni prsten sa razdvojenim krajevima ukrašen sa tri granule na gornjoj površini. Izraden je tehnikom livenja.
IV-V vek nove ere.
Neobjavljeno.
Fibula
VMB.inv.br. 22941
Duž. 8 cm Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja.
Fragmentovana bronzana, krstasta fibula, nedostaje joj krak i igla. Stopa fibule je ukrašena, sa gornje strane, koncentricnim krugovima i sa tri uzdužne linije. Livenje.
V-VI vek nove ere.
Neobjavljeno.
Fibula
VMB.inv.br. 22086
Duž. 6 cm, šir.2,1 cm Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja.
Fragmentovana bronzana, jako profilisana fibula sa potpornom gredom. Na luku se nalazi ukras rudimentirane volute. Držac igle dugacak. Nedostaju joj opruga, igla i deo olucastog držaca. Livenje.
V-VI vek nove ere.Neobjavljeno
Nikeja, Julija Domna (žena S.Severa) VMB.inv.br. 22924

Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja. Velika bronza R - 29 mm, t - 18,75g Av. IOV?IA - AVGVSTA, bista carice na desno, sa frizurom i naušnicama. Rv. NIKA E ON, kutija iz koje izlazi zmija.
Neobjavljeno.
Nikeja, Aleksandar Sever ( 222-235 ) VMB.inv.br. 22925Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja. Ae,sestersijus, R - 23 mm, t - 4,13g Av. M AVP ALEXANDROCK, poprsje u oklopu, glava okrenuta na desno. Rv. NI KA EI A, tri insignacije sa po jednim kaprikornom. Neobjavljeno.
Rim, Maksimin I ( 235-238 )

VMB.inv.br. 23723
Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja. Ar, denar , R - 21mm, t - 3,15g Av. MAXIMINVS PIVS AVG GERM, bista Maksimina s lovorovim vencem na glavi, na desno. Rv. PAX AVGVSTI, Paks stoji na levo, drži grancicu i skiptar.
Neobjavljeno.
Viminacijum, Gordijan III ( 238-244 ) VMB.inv.br. 23724

Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja. Srednja bronza, , R - 23mm, t - 6,35g Av. IMP GORIANVS PIVS FEL AVG, bista Gordijana III na desno, sa zrakastom krunom na glavi. Rv. PMS C-OL VIM, AN III, Personifikacija grada i provincije stoji, levo bik, desno lav.
Siscija, Konstantin I ( 306-337 ) VMB.inv.br. 24087

Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja. Ae, folis , R - 15mm, t - 2,56g Av. CONSTANTINVS MAX AVG, Glava na desno, na glavi lovorov venac. Rv. PROVIDEN-TIAE AVGG. SIS., Kapija utvrdenja. Iznad dve kule, izmedu njih zvezda.
Neobjavljeno.
Kizik ( 332., 335 ), Konstantinopolj VMB.inv.br. 24088

Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja. Ae, folis, R - 13mm, t - 2,42g Av. CONSTAN-TINOPOLIS, Poprsje Konstantinopolja u vojnickom odelu. Na glavi šlem s dijademom. U levoj ruci okrenuto koplje. Rv. SMKG, Viktorija stoji na pramcu broda. U desnoj ruci drži koplje, a u levoj štit. Neobjavljeno.
Siscija, Gracijan ( 367-383 )

VMB.inv.br. 23732
Cuprija-Horreum Mergi, iskopavanja. Ae, majorina, R - 23mm, t - 5,15g Av. DN GRATIA-NVS PF AVG. Poprsje u oklopu ogrnuto poludamentumom, na desno. Na glavi dijadema. Rv. REPARATIO REIPVB ( BSIS ). Imperator u vojnickom odelu stoji spreda, glava na levo. Desnom rukom podiže ženu koja kleci, u levoj drži Viktoriju na kugli.
Neobjavljeno.
Koplje
VMB.inv.br. 16043
Nepoznato nalazište.
Duž. 60 cm, šir. 4,5 cm
Listoliko koplje sa naglašenim srednjim rebrom, ošteceno. Na tulcu sacuvane dve nitne. Gvožde, livenje
IV vek nove ere
Neobjavljeno.
Sud
VMB.inv.br. 2032
Vinca kod Beograda, slucajan nalaz, H - 6 cm, R. oboda 4,3 cm Manja posuda sa drškom u vidu minijaturnog cupa, slabo naglašenog trbuha,fine fakture.
IV-V vek nove ere.
Neobjavljeno.
Posuda
VMB.inv.br. 27421
Kovin, lokalitet "Park", iskopavanja, H - 10,5 cm, R. oboda 6,8 cm Trbušasta posuda kraceg izvijenog vrata, nenagladenog vrata. Ornament je u vidu rešetkastih žigosanih rombova.
VI vek nove ere.
Neobjavljeno.
Fibula

VMB.inv.br. 23107
Kovin, lokalitet "Park", iskopavanja,
Duž. 5,4 cm, šir.glave 3,1 cm Bronzana dvoglava fibula sa lepezastom glavom bogato ukrašenom. Druga glava je vecim delom oštecena. Luk fibule ima tri ploasticna rebra od kojih je srednje ukrašeno punktiranim tackama. Igla i opruga nedostaju. Livenje, urezivanje, punktirenje.
VI vek nove ere.
Neobjavljeno.
Ogrlica

VMB.inv.br. 23108
Kovin, lokalitet "Park", iskopavanja, R. Ogrlica otvorenog tipa nacinjena od debele bronzane žice elipticnog preseka sa raskucanim krajem na kome se nalazi otvor. Raskucani deo ukrašen punktiranim trakama. Kovanje, rezanje, punktiranje.
VI vek nove ere.
Neobjavljeno.
Kopca

VMB.inv.br. 23105
Kovin, lokalitet "Park", iskopavanja,
Dim. 4,1h2,6 cm predica, 4,9h1,7 cm trn, Eliptiocna predica dvodelne kopce. Na mestu gde je bio pricvršcen trn, okov je sužen i kružnog je preseka. Trn je masivan, povijenog vrha, poluoblicasto sa bazom štitastog oblika. Vrh je ukrašen urezanim linijama. Bronza, livenje u jednodelnom kalupu, savijanje, secenje, iskucavanje, urezivanje.
VI vek nove ere.
Neobjavljeno.
Cešalj

VMB.inv.br. 23704
Cezava, iskopavanja
Duž. 9 cm, šir.4,5 cm, Koštani cešalj dosta oštecen. Citava površina prednjeg dela ukrašena geometrijskim ornamentom dok je donja neukrašena.
VI vek nove ere.
Neobjavljeno.
Kopca

VMB.inv.br. 16930
Vojka, lokalitet "Brdašica", iskopavanja, Duž. 3,2 cm, šir. 2,2 cm,
Eliptiocna dvodelna bronzana kopca-predica. Livena u jednodelnom kalupu kao i trn koji ima oblik podlaktice cija savijena šaka predstavlja vrh, a lakat cini vezu sa alkom. Predicu obuhvataju dva manja viseca držaca za pojas. Livenje, savijanje. VII vek nove ere
Neobjavljeno.
Privezci

VMB.inv.br. 16899, 16900
Vojka, lokalitet "Brdašica", iskopavanja, Duž. 2 cm, šir. 1,2 cm,
Dva potkovicasta privezka sa tri perforacije za zakivke. Prednja strana ukrašena nizom pseudogranuliranih zrna. Pronadeni u avarskom konjickom grobu pokraj desnog kuka ratnika. Livenje, pseudogranuliranje. VII vek nove ere
Neobjavljeno.
Posuda

VMB.inv.br. 27423
Vojka, lokalitet "Brdašica", iskopavanja,
H - 13,5 cm, R. oboda 9,5 cm Cup kruškolikog oblika sivo-crne boje, raden rukom od fino precišcene zemlje. Pri vratu posude konicno suženje, kratak vrat završava se horizontalno razgrnutim obodom.Dno posude blago udubljeno.
VII-VIII vek nove ere.
Neobjavljeno.
Garnitura pribora za uzdu

VMB.inv.br. 16891
Vojka, lokalitet "Brdašica", iskopavanja, Sastavljena iz cetiri dela i to : kopca sa ovalno predicom koja je kao i trn livena i limenog okova
Neobjavljeno.Svi prikazani predmeti u prilogu pripadaju Vojnom muzeju Beograd

Promijenjeno od rammstein (24.10.2005 u 23:07 sati)
odgoovorite sa citatom