Prikazati pojedinačan prilog
  #32  
Staro 28.01.2014, 09:12
Ilijada
Gost
 
prilozi: n/a
Citat:
citat od Ilijada Prikažite prilog
Samo da napravim presjek objašnjenja dosadašnje Homerove mape.
Dakle; vojska je iskrcana na obalu mora, lađe su izvukli na suho i poredali ih po okolnim brežuljcima. Sa jednog brdskog prevoja (na putu prema Troji) te se lađe mogu vidjeti, kao i narod oko njih.
Sa tog istog prevoja, u pravcu Troje postoji Pupčasta ravnica, - mogu se vidjeti zapaljene vatre i čuti svirka i pjesma Trojanaca. Od ravnice prema gradu, razdaljina je vrlo mala, - jer, pošto ih zatiče noć idu u grad po namjernice. Kako bi ta večera imala smisla, razdaljina se treba savladati za sat/dva.
No, još je dosta sitnih detalja koje trebamo dešifrirati na ovom potezu koji smo opisali.
Homer je ostavio još nekih detalja između Pupčaste ravnice i brdskog prevoja, sa kojeg Agamemnon promatra Trojance i vatre. Kaže se da tu istu noć Agamemnon šalje Odiseja i Diomeda - kao uhode među Trojance.
Odisej požuruje Diomeda i kaže mu kako im je za taj zadatak ostalo vrlo malo noći; "..Još su nagle zvijezde, većina je minula noći, - njena dijela dva, još treći nam ostaje dio!"
Homer taj njihov dio puta opisuje kao polje, sa desne im je strane močvarniji dio jer spominje kliktanje čaplje (barske ptice)u mrkloj noći.
Odisej i Diomed prave pokolj među trojanskom vojskom, neprimjetno odvezuju konje i sa njima se udaljavaju.
Zanimljivo je kako Homer opisuje Odisejev potez kad lagano udara konje kako bi ih izveo da ga nitko ne primjeti.
Homer kaže; "Odisej lukom udara konje, nije se sjetio uzeti bič iz kraljevih kola!!"
Homer kroz cijelu Ilijadu opisuje Odiseja kao najmudrijeg, najsveznalijeg, najpametnijeg... i sad odjedanput sam pada u kontradigcij, odjedanput po Homeru Odiseju ne padaju na pamet najobičniji detalji i mogućnosti oko njega.
No, ovo je Homerova varka, on hoće da nas natjera na razmišljanje. Namjerno uzvisuje Odiseja iznad samoga sebe, kao da sam ne razumije njegovu gestu.
Naravno da ćemo zaključiti kako je Odisej pametno postupio jer nije udarao konje sa bičem već lukom. Prasak biča bi probudio vojsku!!

Prema ovome, između brdskog prevoja i Pupčaste ravnice mora se nalaziti jedno kratko polje.
odgoovorite sa citatom