Vumi's Antika  

Nazad   Vumi's Antika > O S T A L O > Zanimljivosti > Praistorija
Portal Galerija Pričaonica Detektor šop Pomoć korisnička lista Kalendar Označite sve forume kao pročitane

Praistorija Sve što pronađete u internetu, knjigama i sl. a mislite da spada u ovaj vremenski period

Tema je zatvorena
 
Teme - opcije
  #1  
Staro 08.10.2005, 21:21
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Praistorijski nalazi


Pektoral - ukras pancira

Ekonomija Sava, Jakovo, Zemun
bronza, livenje
pozno bronzano doba (Halštat A)
dužina 43 cm
IB AP/6290
Bronzani pektoral, sačinjen od devet posebno livenih kružnih pločica, raspoređenih u tri reda. Pločice su međusobno spojene poprečnim spojnicama , a redovi livenim kružnim alkama. Od najnižeg dela ukrasne ploče ide niz privezaka sastavljenih od livenih alki sa po dva visuljka kopljastog oblika.

Model kuće od pečene zemlje

Karaburma, Beograd
pečena zemlja
bronzano doba
dužina 7,2 cm, visina 6 cm
IB AP/3864


Minijaturni model kuće, čiji je zadnji deo u obliku apside. Krov je dvoslivan. Prednji deo kuće je otvoren. Na zidovima i krovu urezani ornamenti koncetričnih krugova, paralelnih linija i vertikalnih ureza. Delimično je očuvana bela inkrustracija.

Keramička urna

Karaburma, Beograd
pečena zemlja, vitlo
mlađe gvozdeno doba (Keltski laten)
visina 42 cm, prečnik otvora 23,5 cm
IB AP/2927


Urna tamno sive boje, sa profilisanim obodom, loptastim trbuhom i širokom nogom. Vertikalne šuplje drške odlomljene su u gornjem delu. Drške su ukrašene plastičnim prepletom, a površina im je šrafirana tankim paralelnim linijama. Slobodna polja između ovih prepleta ukrašena su na isti način. Unutrašnja strana razgrnutog oboda ukrašena je plitkim kanelurama koje obrazuju girlande.

Dijadema od zlatnog lima

Šljunkara, Zemun
zlatni lim, iskucavanje
rano bronzano doba
prečnik 57,8 cm, širina 1,4 cm
IB AP/9128


Držač vela od zlatnog lima, duž ivica ukrašen u tehnici iskucavanja. Krajevi dijademe su otvoreni, zaobljeni i na svakom se nalazi po jedna rupica. Predstavlja jedinstven primerak svog vremena.

Sudić

Zemun
pečena zemlja
visina 10,5 cm, prečnik oboda 9,5 cm, prečnik dna 5,7 cm
bronzano doba.
IB AP/3338


Sudić u obliku obrnute četvorostrane zarubljene piramide. Obod nije profilisan, a svaka strana ima trouglasti isečak. Na dvema stranama, bliže obodu, nalazi se po jedna drška. Duž spojnih ivica i oboda nalaze se plastična kružna ispupčenja.


Žrtvenik

Banjica
pečena zemlja
visina 7 cm, širina 7,2 cm, dužina 10 cm
neolit
IB AP/1941


Mali žrtvenik od pečene zemlje, nepravilnog pravougaonog oblika. Sa svih strana ukrašen urezima.


Vinčanska figurina

Jakovo-Kormadin
terakota
visina 13 cm
neolit
IB AP/7778


Potpuno očuvana antropomorfna figura od fino prečišćene zemlje, crveno mrke boje, uglačane površine. Prikazana je kako sedi na prestolu. Glava je nepravilnog petougaonog oblika sa ravno zasečenim temenom i plastičnim nosom u obliku kljuna. Oči su izduženog bademastog oblika. Na čelu se nalaze dve simetrično postavljene trakaste linije. Ruke su u vidu patrljaka. na leđima je vertikalna kanelura koja predstavlja kičmeni stub.Kukovi su plastično naglašeni. Presto je u vidu manje klupice, modelovan od iste mase kao i figura.


Zdela

Grabovac, Vinogradi
pečena zemlja
visina 10 cm, prečnik oboda 11 cm, prečnik dna 8,5 cm
stariji neolit
IB AP/5485


Potpuno očuvan sud bombastog oblika sa malo razgrnutim obodom čija je ivica talasasto obrađena pripadao je kasnom neolitu ili preciznije Starčevačkoj kulturi. Površina mu je mrke, mat boje sa ornamentom impresa koji je apliciran preko cele površine suda. Dno je ravno i stabilno.Napomena:Prikazani predmeti gore pripadaju Praistorijskom odseku iz Vince

U odseku se čuvaju arheološki predmeti koji svedoče o neprekidnom trajanju života na današnjoj teritoriji grada, počev od srednjeg i mladjeg neolita, oko 5.300 godine p.n.e., sve do dolaska Rimljana na ovaj prostor početkom I veka n.e.
Odsek sadrži više od 10.000 predmeta izradjenih od keramike, kamena, kosti i metala, koji govore o materijalnoj i duhovnoj kulturi ondašnjeg čoveka.

Promijenjeno od rammstein (09.10.2005 u 17:19 sati)
  #2  
Staro 09.10.2005, 20:57
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Sekire, eneolit, kraj III milenijuma pre nove ere Gvozdeno kopljeKeramički sud, ojnohoje, pronađen u tribalskoj grobnici u Atenici Nakit od ćilibara i stakla pronađen u tribalskoj grobnici u Atenici
Nakit od ćilibara
pronađen u tribalskoj grobnici u Atenici

Promijenjeno od rammstein (09.10.2005 u 20:59 sati)
  #3  
Staro 09.10.2005, 22:40
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a

-
Dugogodišnjoj i bogatoj istoriji i tradiciji Vojnog muzeja, njegovoj uzlaznoj liniji u strucnom i naucnom pogledu, kako na domacem tako i na inostranom planu, nesumnjivo je dao doprinos i dugogodišnji, decenijski rad arheologa ovog muzeja. Slobodno se može reci da bez njihovog rada, kako teoretskog, tako i prakticnog - terenskog, ne bi bilo ni afirmacije muzeja u napred pomenutim okvirima. Od svog osnivanja 1878. do 1954. godine Vojni muzej nije vršio arheološka iskopavanja i istraživanja. Stvaranjem samostalnog strucnog kadra i usvajanjem tematskog plana za novu postavku muzeja kojom su predvideni i eksponati iz perioda praistorije, antike i ranog srednjeg veka, strucnjaci Vojnog muzeja zapocinju sistematski istraživacki i terenski rad, a pocev od 1954. godine arheološka iskopavanja lokaliteta koji su vezani za materijalnu kulturu vojnog karaktera, a koji ce doprineti znatnom obogacenju muzejskog fonda i daljoj afirmaciji ove vrste delatnosti u našim naucnim krugovima. Na žalost, raspoloživi izložbeni i magacinski prostor sa ogranicenim brojem depoa nije dozvoljavao da se u samom muzeju prikupi veci arheološki materijal. Arheolozi Vojnog muzeja su brojna arheološka istraživanja i iskopavanja, naravno ne uvek, vršli u koprodukciji sa drugim muzejima i Arheološkim institutom te je cesto prilikom radova dolazilo do podele materijala, pri cemu se u Vojnom muzeju uglavnom pripadali nalazi oružja i vojne opreme, dok su ostali pokretni predmeti ( preko 5.000 ) koji su nalaženi na terenu ostajali drugim ucesnicima u radovima. Ali ono što je bitno je to da su istraženi i otkriveni brojni arheološki lokaliteti, fortifikacioni objekti, koji su snimljeni, publikovani i na taj nacin trajno uvedeni u našu arheologiju. Nakon dužeg vremenskog perioda u kome nisu vršena arheološka iskopavanja, Vojni muzej se 2001.godine ponovo ukljucuje u istraživacki rad na dva veoma znacajna lokaliteta. Na prvom mestu Židovara, koji je u toku prošlogodišnje arheološke kampanje dao izuzetne rezultate i istraživanja carske palate u Gamzigradu - Felix Romuliane. Danas, arheološka zbirka Vojnog muzeja u Beogradu broji oko 700 predmeta koji pripadaju periodima preistorije, antike i srednjeg veka.

Koštano Šilo
BMB. inv.br. 2039
Vinča kod Beograda, otkup.
Duž. 11 cm, Šir. 1,5cm
Dobro očuvano šilo, izrađeno od bele kosti.
Otcepljeni iverak je pri baznoj strani lučno zasečen, a pri vrhu glačeanjem stanjen i preobražen u kratak šiljak.


Koštani Nož
V-IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno

BMB. inv.br. 2034
Vinča kod Beograda, otkup.
Duž. 5,5cm, Šir. 3cm

Nožić od kosti, ukrašen motivom urezanih, mrežasto raspoređenih linija koje stvaraju romboična, koso i horizontalno raspoređena polja.
V-IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno


Kremeni Nož
BMB. inv.br. 2036
Vinča kod Beograda, otkup.
Duž. 10cm, Šir. 4,5cm
Fragmentovani retuširani, dvoplatformni kremeni nož

Koplje.

V-IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno

BMB. inv.br. 2013
Vinča kod Beograda, otkup.
Duž. 12cm, Šir. 2,5cm
Dobro očuvano koplje od glačanog kamena
Koplje
V-IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno

BMB. inv.br. 2014
Vinča kod Beograda, otkup.
Duž. 6,5cm, Šir. 1,5cm
Dobro očuvan vrh koplja od glačanog kamena
Sekira
V-IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno

BMB. inv.br. 2014
Vinča kod Beograda, otkup.
Duž. 15cm, Šir. 6,5cm
Masivna kamena sekira sa otvorom za držalju
V-IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno
Prišljenak
BMB. inv.br. 2047
Vinča kod Beograda, otkup.
Prečnik 4,5cm
Keramički prišljenak ukrašen spiralnim ornamentom.
IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno
Teg
BMB. inv.br. 16833
Vinča kod Beograda, slučajan nalaz poklon
Duž. 11cm, Šir. 3,5cm
Dobro očuvani kameni ribarski teg
IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno
Sekira
BMB. inv.br. 2029
Nepoznato nalazište poklon
Duž. 11.5cm, Šir. 5cm
Masivna sekira od uglačanog kamena sa otvorom za držalju
IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno
Koplje
BMB. inv.br. 2018
Glasinac, otkup.
Dužina 11cm
Koplje sa naglašenim rebrom i dve perforacije na tulcu. Bronza, livenje
II milenium pre nove ere. Neobjavljeno
Sekira
MB. inv.br. 2021
Glasinac, otkup.
Duž. 14,5cm, Šir. 3,2cm
Sekira sa krlicima. Krilca su polukružnog oblika i pvijena untar. Gornji deo je konkavan. Oštrica je ravna i proširena
X- IV milenium pre nove ere. Neobjavljeno
Koplje
VMB. inv.br. 26394
Nepoznato nalazište, poklon.
Duž. 12 cm, šir. 5 cm Koplje sa naglašenim rebrom i dve perforacije na tulcu. Bronza, livenje. X- IX vek pre nove ere. Neobjavljeno
Sekira-kelt
VMB.inv.br. 2002
Malo Orašje, slucajan nalaz, otkup.
Duž. 12,5 cm, šir. 6,9 cm Sekira-kelt sa sa fragmentovanom ušicom i profilisanim otvorom. Oštrica je lepezasto proširena. Ispod otvora nalaze se rebrasti ornamenti u obliku sliva V. Bronza, livenje.
IX- VIII vek pre nove ere. Neobjavljeno
Sekira
VMB. inv.br. 16832
Nepoznato nalazište, poklon.
Duž. 13,5 cm, šir. 5,5 cm
Masivna sekira od glacanog kamena sa vidljivim tragovima zapocete perforacije.
VIII-VII vek pre nove ere. Neobjavljeno
Koplje
VMB. inv.br. 2017
Sremska Mitrovica, slucajan nalaz.
Dužina 29 cm.
Bronzano koplje listolikog oblika sa manjim plasticnim rebrima sa obe strane naglašenog, srednjeg rebra. Bronza, livenje.
VII-VI vek pre nove ere. Neobjavljeno
Koplje
VMB. inv.br. 15935
Ralja, slucajan nalaz.
Duž. 35 cm, šir. 4,5
Listoliko koplje sa naglašenim srednjim rebrom, ošteceno. Na tulcu sacuvane dve nitne. Gvožde, livenje.
IV-III vek pre nove ere. Neobjavljeno
Koplje
VMB. inv.br. 15933
Ralja, slucajan nalaz.
Duž. 30 cm, šir. 6 cm
Listoliko koplje sa naglašenim srednjim rebrom, delimicno ošteceno. Na tulcu sacuvane dve nitne. Gvožde, livenje.
III vek pre nove ere. Neobjavljeno.
Koplje
VMB. inv.br. 15932
Osipaonica, slucajan nalaz.
Duž. 31 cm, šir. 7 cm
Delimicno ošteceno listoliko koplje sa naglašenim srednjim rebrom. Gvožde, livenje.
II vek pre nove ere. Neobjavljeno.
Koplje
VMB. inv.br. 25409
Nepoznato nalazište, otkup.
Duž. 42,6 cm , šir. 4,5 cm Listoliko koplje sa naglašenim srednjim rebrom, ukrašeno punktiranjem duš rebra i po obodima lista.
Na tulcu se nalaze dve perforacije za pricvršcivanje kopljišta. Gvožde, livenje.
III vek pre nove ere. Neobjavljeno.
Koplje
VMB. inv.br. 16980
Nepoznato nalazište.
Duž. 39,5 cm, šir. 5 cm Listoliko koplje sa naglašenim srednjim rebrom, ošteceno.
Na tulcu sacuvane dve nitne. Gvožde, livenje.
I vek pre nove ere. Neobjavljeno.


Svi prikazani predmeti u prilogu pripadaju Vojnom muzeju u Beogradu


Promijenjeno od rammstein (17.10.2005 u 00:39 sati)
  #4  
Staro 15.10.2005, 21:48
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
- najbogatije odeljenje muzeja sa kolekcijom koja je počela da se formira još polovinom prošlog veka , ranije od oficijelnog proglašenja Statuta muzeja u Vršcu 1894.god. Načini nabavke muzejskog materijala u okviru kojeg je i arheološki jasno se vide u internoj "Knjizi ulaza" koju je poznati istraživač ovog područja i prvi upravnik muzeja u Vršcu vodio od 1894.god. do 1940. Veliki broj predmeta prispeo je u muzej poklonom samog Milekera, zatim ostalih poznatih istraživača kao što su Edurad Ritinger, Karl Bem, Petar Despinić i drugi. Zbirka se veoma brzo uvećavala poklonima, naročito od kraja prošlog i u prvoj deceniji ovog veka. Predmeti su nabavljani i otkupom značajnih privatnih kolekcija. Formiranje arheološke zbirke od njenih početaka pa do II sv.rata vezano je za ime Milekera. On je bogatim kontinuiranim terenskim radovima ne samo povećao fond arheološke zbirke već je otkrio i registrovao niz novih lokaliteta: neolitskonaselje "Kremenjak" kod Potpornja, u dolini Fizeš na Vršačkom gorju, "Kozluk" u Vršcu, bronzanodopsko naselje i nekropola u Vatinu, sarmatsko naselje i nekropole u Banatskom Karlovcu i Crvenoj Crkvi i dr. Posle smrti Milekera 1942. god. Arheološka zbirka broji oko 135.000 predmeta.

Posle II sv.rata od 1945 god. rad na arheologiji nastavlja Rastko Rašajski. On je jedan od utemeljivača moderne arheologije u Vojvodini. Velikom aktivnošću na terenu on otkriva čitav niz novih lokaliteta, piše brojne studije naročito u vezi bronzanog doba Banata i Vojvodine. U njegovo vreme, tačnije od 1958.god. Arheološko odeljenje je podeljeno na dva odseka: Odsek za praistoriju i Odsek za antiku i rani srednji vek. Oba odseka kontinuirano i dalje popunjavaju arheološku zbirku koja je 1990.god. brojala preko 150.000 predmeta a koja se i dalje uvećava novim materijalom sa iskopavanja na Židovaru i Vršackom utvrdenju.

Ovako bogata arheološka kolekcija sadrži ostatke materijalne i duhovne kulture od praistorije, antike do ranog srednjeg veka (od paleolita okvirno 24.000 g.p.n.e. do XIV veka). Pored nepokretnog materijala (staništa, nekropole, ostaci arhitekture itd.) u ovoj kolekciji čuva se brojna keramika, oruđa od kamena, kosti, metala, figuralna plastika, nakit i sl).Iz neolitskog perioda ističe se, pored brojnih drugih, sedeća ženska statueta iz Ata sa tragovima crvenog bojenja.Naročito se u zbirci ističu ostava zlatnih ukrasnih pločica iz Vatina, zatim jedinstveni primerci plastike koji po svojoj vrednosti prevazilaze lokalne okvire a pripadaju bronzanom dobu.To je pre svega poznata posuda u obliku svinje, iz Vatina, koja pripada Vatinskoj kulturi ( rano bronzano doba,oko 1.600 g.p.ne.).

Nadaleko su čuveni jedinstveni spomenici kulta nosilaca dubovačke kulture kao što su Vršački idol i Dupljajska kolica (srednje bronzano doba, oko 1.500 g.p.n.e.).Predmeti u prilogu pripadaju antickom odeljenju u Vrscu
  #5  
Staro 15.10.2005, 22:28
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Pretpovijesna zbirka
Pretpovijesna zbirka, koja sadrži oko 60000 različitih artefakata jedna je od najvećih i najcjelovitijih zbirki takva sadržaja u ovim krajevima. Raznorodna građa pruža uvid u razvoj i slijed kultura pretpovijesnih razdoblja na povijesnim hrvatskim prostorima, uključujući i područje vojvođanskog Srijema, u rasponu od sedam tisućljeća, tj. od mlađeg kamenog doba pa sve do mlađeg željeznoga doba. U sastavu zbirke su mnogi značajni arheološki nalazi među kojima je, primjerice, bogata keramička zbirka vučedolske kulture, zatim brončani i zlatni predmeti brojnih pronađenih skupnih nalaza (ostava), te druga raznorodna građa, koja karakterističnim stilskim osobinama i načinom izradbe predstavlja dragocjen izvor podataka o životu stanovništva u brončanom dobu. U zbirci je u znatnom broju zastupljena ostavština osebujnih oblika i ornamentike, zatim nakit od bronce i plemenitih metala te ratnička oprema iz grobova različitih kulturnih skupina starijega željeznog doba, a bogato su zastupljeni i predmeti različitih tipoloških obilježja mlađeželjeznodobne keltske provenijencije. Posebno su značajni ostaci materijalne kulture ilirskih Japoda, koji su u okviru zbirke izdvojeni u zasebnu cjelinu.


Kultna posuda u
obliku stiliziranog
prikaza golubice

3. tis. pr. Kr.
Vučedol
visina 19,5 cm

Brončana fibula pozamenterijskog
stila

12. st. pr. Kr.
Sviloš
dužina 25 cm

Posuda s poklopcem
ukrašena s tri
stilizirane bikovske
glave

6. st. pr. Kr.
Kaptol kod Požege
visina 34,5 cm

Srebrna ogrlica čiji
krajevi završavaju
stiliziranim zmijskim glavama

1. st. pr. Kr. -
1. st. po. Kr.
Psarjevo
dužina 33 cm

Zrno jantara
izrađeno u obliku
ženske glave

6.-5. st. pr. Kr.
Kompolje
visina 4 cm

Prikazani predmeti u prilogu pripadaju Arheoloskom muzeju Zagreb

Promijenjeno od rammstein (17.10.2005 u 00:19 sati)
  #6  
Staro 24.10.2005, 22:35
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a

foto: D. Radovanović
Figurine iz Butmira kod Sarajeva,
mlađi neolit,
4700 – 3500 god. BC.

foto: D. Radovanović
Nakit glasinačke grupe, srednje bronzano doba (Glasinac II)

Predmeti pripadaju Arheoloskom muzeju Sarajevo

Promijenjeno od rammstein (24.10.2005 u 22:45 sati)
  #7  
Staro 24.10.2005, 22:49
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Staro Čiče - Gradišće, iskopavanje 1985. god.a. Strugalo;
tamnosive boje, rožnjak,
duž. 1,5 cm, šir. 1,5 cm
b. Strugalo;
zelenkastosmeđe boje, rožnjak,
duž. 3,o cm, šir. 2,6 cm
Arheoloski muzej Turopolje
prikačene grafike
Tip dokumenta: jpg 03.jpg (13,5 KB, 27x prikazano)

Promijenjeno od rammstein (24.10.2005 u 22:54 sati)
  #8  
Staro 24.10.2005, 22:56
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Staro Čiče - Gradišće, iskopavanje 1985. god.d.
Ulomak trbuha posude ukrašen urezanim motivom spiralne kuke,
tamnosive boje; keramika,
dim. 4,0x4,5 cm
inv.br.: d. P8543
Mlađe kameno doba - korenovska kultura, 5. tisućljeće pr. Kr.

Arheoloski muzej Turopolje
prikačene grafike
Tip dokumenta: jpg 04d.jpg (21,4 KB, 20x prikazano)
  #9  
Staro 24.10.2005, 22:59
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Staro Čiče - Gradišće, iskopavanje 1985. god.
Lopatica ?;
jelenji rog,
duž. 12,0 cm, šir. 4,9 cm,
ručka odlomljena
inv.br. P8522
Mlađe kameno doba, 5. tisućljeće pr. Kr. ?

Arheoloski muzej Turopolje
prikačene grafike
Tip dokumenta: jpg 06.jpg (18,0 KB, 17x prikazano)

Promijenjeno od rammstein (24.10.2005 u 23:02 sati)
  #10  
Staro 24.10.2005, 23:03
rammstein
Gost
 
prilozi: n/a
Staro Čiče - Gradišće, iskopavanje 1985. god.
Motika; vrh motike zaoštren s jedne strane,
na kraju utor te nešto prema sredini rupa za vezanje;
jelenji rog,
duž. 23,5 cm, šir. 3,7 cm
inv.br. P8523
Mlađe kameno doba, 5. tisućljeće pr. Kr. ?


Arheoloski muzej Turopolje
prikačene grafike
Tip dokumenta: jpg 07.jpg (14,6 KB, 12x prikazano)

Promijenjeno od rammstein (24.10.2005 u 23:06 sati)
Tema je zatvorena

Teme - opcije

Forumske odredbe
Vama nije dozvoljeno, postavljanje novih tema.
Vama nije dozvoljeno odgovarati na priloge
Vama nije dozvoljeno uploadovati dokumenta
Vama nije dozvoljeno obrađivati vaše priloge

BB-kod je uključen.
Smileys su uključen.
[IMG] Kod je uključen.
HTML-kod je isključen.brojač posjetilaca

Powered by vBulletin® Verzija 3.8.4
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by vBCMS® 2.7.1 ©2002 - 2023 vbdesigns.de
Vlasnik foruma nije zadužen za zaštitu ovdje unesenih tekstova, slika ili dokumenata.Za sve unesene tekstove, slike i dokumenta odgovaraju sami autori priloga!!! Ako slučajno dođe do kršenja tuđih autorskih i drugih prava, odgovoran je sam autor unesenog priloga, tako da se sam vlasnik foruma oslobađa bilo kakve odgovornosti!!!